liên thông dược đại học Đại Nam

Học Phí Liên Thông Dược Đại Học Đại Nam Là Bao Nhiêu?
21/11/2018 54392
Đối với các bạn đang có mong muốn học Liên thông Dược sĩ Đại học của trường Đại học Đại nam, thì học phí Liên thông Dược của ĐH Đại Nam là điều bạn cần phải quan tâm Đại học Đại Nam có được đào tạo liên thông Dược sĩ...
Liên Thông Dược Đại Học Đại Nam Tháng 10 / 2018
19/10/2018 2532
Trường Đại Học Đại Nam tuyển sinh liên thông dược sỹ đại học tháng 10 / 2018 với hình thức đào tạo chính quy 2.5 năm Đối tượng tuyển sinh liên thông dược đại học Đại nam Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế,...
Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Dược Đại Học Đại Nam Năm 2018
04/08/2018 1678
Đối tượng tuyển sinh liên thông dược đại học Đại Nam Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, có đủ các điều kiện sau thì được tham gia dự tuyển: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành...
© Công ty cổ phần truyền thông BTS.