Năm 2021 Chuẩn Hóa Trình Độ Ngành Y

03/11/2018

 

 Hiện nay, đa số điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược đang làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh chỉ có trình độ Trung Cấp. Bộ Y tế yêu cầu đến năm 2021, nhân lực trong ngành sẽ phải chuẩn hóa trình độ Cao Đẳng, nâng chất lượng chăm sóc người bệnh.

Chuẩn hóa nhân lực ngành Y

Giờ thực hành một lớp điều dưỡng viên

 Nhìn vào bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực của ngành Y tế Việt Nam ngay cả những người trong ngành cũng phải thừa nhận sự tụt hậu so với các nước trong khu vực.

 

Bức tranh toàn cảnh Nguồn nhân lực ngành Y

 Tại Hội Nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tinh giảm biên chế, bà Hà Thị Kim Phượng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tỷ số điều dưỡng so với bác sĩ của Việt Nam đang thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.

 Chúng ta mới chỉ có 1,8 điều dưỡng, hộ sinh/bác sĩ, trong khi đó từ năm 2008 các quốc gia như Philippin đã là:3,1; Thái Lan 7,0; Indonesia:8,0

 Nguồn Nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y dược của Việt Nam chẳng những vừa thiếu mà còn yếu. Đến nay, cả nước có 120.875 điều dưỡng thì 92.000 người trong số đó chỉ có best swiss replica watches trình độ Trung Cấp (chiếm 76,2%); số kỹ thuật viên có trình độ tương tự cũng chiếm tới 64,7%; lĩnh vực dược chiếm tỷ lệ người có trình độ Trung Cấp chiếm tới 77,8%.

 

Thông tư bộ Y Tế về chuẩn hóa nguồn nhân lực

 Nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc cho người bệnh giải quyết tình trạng trên. Bộ Y tế đã có Thông tư liên tịch số 26 và 27 quy định về việc chuẩn hóa nguồn nhân lực. Theo đó, từ ngày 1/1/2021 các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật y, dược hạng IV sẽ phải chuẩn hóa trình độ Cao Đẳng.

››› Tham Khảo ngay Thông Tin Liên Thông Đại Học Các Trường có tại đây

››› Tham Khảo ngay Thông Tin Liên Thông Cao Đẳng Các Trường có tại đây

Chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành Y từ năm 2021

Bộ Y Tế chuẩn hóa nguồn nhân lực từ năm 2021

 

 Lộ trình được thực hiện chuẩn hóa nguồn nhân lực như sau:

  • Từ ngày 1/1/2021, ngành y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ từ Cao Đẳng trở lên vào các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật y dược.
  • Từ ngày 1/1/2025 số viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật y, dược đang công tác trong ngành phải chuẩn hóa trình độ Cao Đẳng, chức danh trình độ Trung Cấp sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
  • Đối với các viên chức có trình độ Trung Cấp nghỉ hưu trước ngày 1/1/2015 sẽ không bắt buộc phải học chuẩn hóa lên trình độ Cao Đẳng.

Theo Thông Tư Liên Tịch số 26 Bộ Y tế Và Thông Tư Liên Tịch số 27 Bộ Y tế

 

© Công ty cổ phần truyền thông BTS.